Teachers

Our teachers are selected according to their experience and commitment, they have varied teaching experience. 

Anna Lee
Pingping Zhuang
Lily Wang
Ailing Chang
Head Teacher
Deputy Head Teacher
Deputy Head Teacher
Head Teacher Assistant

 

Name
H Tang
Jing Xu
Yan Xu
Siewling Lim
Susan Han
Bing Yu
Yidan Zhang
Mimi Zhang
Qian Guo
Yan Guo
Huiying Huang
Gloria Guo
HuiJun Ying
Teri Pownceby
Lili Wang
Min Wang
Mary Yang
Class
Reception
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7
GCSE
Adult A
Adult B
Class Room
E48
E45
E44
E43
E41
E40
E39
E25
E24
E50
E51
E23
E4
E12
E15
E53
E8